TURKUAZ GÖZ MERKEZİ

: HAFTAİÇİ : 08:30 - 18:00 / C.TESİ : 08:30 - 17:30 RANDEVU : (0312) 447 2525

KORNEA

Kornea gözün ön kısmında yer alır ve gözün kırıcılığı en fazla olan kısmını oluşturur. Anotomik olarak beş tabakadan öndeki olan kornea epiteli (hücre tabakası) dışında diğer tabakaların kendi kendini tamir kabiliyeti yoktur.

Belirtiler:

  • Ağrı; enfeksiyon, korneal ödem ve yabancı cisim gibi nedenlerle korneadaki sinir uçlarının uyarılmasına bağlı olarak oluşur.
  • Bulanık görme; merkezi kornea saydamlığının bozulması sonucu.
  • Işığa karşı hassasiyet
  • Gözlerde sulanma ve kızarıklık
  • Blefarospazm;  göz kapaklarındaki kasların istemsiz olarak kasılması durumudur.
  • Korneal ödem nedeni ile ışığın tayflara ayrılması sonucu beyaz ışığın gökkuşağı gibi renkli görülmesi.

KORNEA ENFEKSİYONLARI

Kornea, sürekli mikroplara ve çevresel etkenlere açık olması nedeniyle, bazı savunma mekanizmalarına sahiptir. (Göz kapama refleksi, göz yaşı sıvısı, korneanın en dışındaki epitel hücrelerinin tam ve hızlı rejenere olabilmesi) Bu bariyer bozulur ya da aşılırsa, keratit meydana gelir. Hazırlayıcı faktörler: blefarit, dakriyostenoz, büllöz keratopati, kuru göz, kontakt lens kullanımı, travma ve immünsupresif kullanımıdır.

KERATOKONUS

KERATOKONÜS İÇİN KORNEAL KROSSLİNKİNG
Keratokonüs korneayı zayıflatan ve zamanla bombeleşmesine neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla bu bombeleşme korneanın alt yarısında olur ve hastada astigmat olarak kendini belli eder. Tabii ki tüm astigmatların sebebi keratokonüs değildir. Keratokonüsün hafif ve erken olanlarında gözlükler astigmatik görmeyi düzeltebilir.

Korneanın anormal yüzeyi korneanın refraktif bozukluğunu artırarak görme keskinliğinde orta veya ciddi azalmaya sebep olur. Keratokonüs ilerledikçe görmeyi artıracak cerrahi olmayan tek yol gaz geçirgen sert kontakt lenslerdir. Keratokonüs ilerledikçe santral korneanın skarlaşması oluşabilir. Hastaların yaklaşık % 50’si kontakt lenslerden fayda görür.

İlerleyici keratokonüste zayıflamış korneal yapıyı güçlendirmek için Riboflavin ile birlikte Korneal Kollajen Krosslinking tedavisi uygulanmaktadır. Bu metod kornea içindeki doğal destek dokusu olan kollajenin crosslinkini artırma esasına dayanır. Kollajenin görevi korneanın bombeleşmesini ve düzensizce dikleşmesini önlemektir.

30 dakikalık korneal krosslinking tedavisi ayaktan tedavi şeklinde uygulanır. Hazırlanmış riboflavin damlaları korneaya uygulanır ve daha sonra ultraviole ile aktifleştirilir. Bu basit tedavi korneadaki kollajen krosslinkini artırır ve korneayı güçlendirir. Bu tedavi güvenlidir ve efektifdir.

KERATOKONÜS İÇİN INTACS

İNTACS keratokonüsün bilinen tedavilerinden birisidir. INTACS korneaya yapısal devamlılık sağlayan ve cerrahi olarak korneaya takılan plastik halkalardır. Bu özelliği İNTACS ı keratokonüs için ideal tedavi seçeneklerinden biri yapar. INTACS santral korneayı düzleştirir ve refraktif hatayı düzeltir. INTACS in en büyük avantajı hiçbir doku kaybı olmaz ve görme aksı boyunca herhangi bir ablasyon veya insizyon uygulanmaz. INTACS tedavisi reversible bir cerrahi değildir, ancak halkalar korneadan çıkarılabilir veya başka bir boyutuyla değiştirilebilir. INTACS hasta tarafından hissedilmez ve en fazla bir kontakt lens kadar dikkat çeker. INTACS yerleşiminden sonra herhangi bir idame tedavisi gerektirmez.

INTACS korneayı güçlendirir ve yeniden şekillendirir, keretokonüsün neden olduğu düzensizlikleri ortadan kaldırır. İyileşme sürecini monitorize etmek ve vizüyel gelişmeyi değerlendirmek için sıkı takip gereklidir. Başarılı bir INTACS prosedüründen sonra bile gözlük veya kontakt lens gerekebilir, ancak INTACS hastayı keratoplastiye olan ihtiyaçtan kurtarır.

Korneal krosslinking tedavileri INTACS ile beraber kombine edilebilir. Bu durumda krosslinking keratokonusün kötüleşmesini engellerken, INTACS zaten mevcut stepleşmeyi geri döndürür.

KURU GÖZ

Göz yaşı sıvısının eksikliği veya kalitesinin bozulmasına bağlı gelişir. 40’lı yaşlardan itibaren sık görülebilen bir hastalıktır. Gözde yanma, kızarıklık, refleks yaşarma ve yabancı cisim hissi olabilir. Tedavisinde suni gözyaşı preparatları, punktum tıkacı ve cerrahi yöntemler uygulanır.

KORNEA DEPOLANMALARI

  • Arkus Senilis: Genellikle ileri yaşlarada görülen limbusa yakın  halka şeklinde bir kornea dejenerasyonudur. Görme bozukluğuna neden olmaz.
  • Demir çizgileri: Fizyolojik, pterjium dokusunda, glokom cerrahisi filtrasyon blebinde ve keratokonusta görülebilir.

KORNEA DİSTROFİLERİ

Genellikle genetik kökenli olup, korneanın değişik katlarında saydamlığın kaybına  yol açan metabolik fonksiyon bozukluğudur. 10-30 yaşları arasında görülebilirler.