TURKUAZ GÖZ MERKEZİ

: HAFTAİÇİ : 08:30 - 18:00 / C.TESİ : 08:30 - 17:30 RANDEVU : (0312) 447 2525

Anlaşmalı Kurumlar


T.B.M.M.

 • Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler.


Sosyal Güvenlik Kurumu

 • Devlet Memurları
 • Emekli Sandığı
 • Bağkur
 • SSK


Özel Sağlık Sigortaları

 • ANADOLU SİGORTA
 • AXA SİGORTA
 • ALLIANZ SİGORTA
 • YAPI KREDİ SİGORTA
 • TÜRK TELEKOM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.(GÜNEŞ,ZİRAAT,HALK)
 • CGM ( PROMED ) :
  • FORTİS BANK SANDIK ( çalışan ve bağımlıları )
  • SOMPO SİGORTA (FİBA)
  • RAY SİGORTA
  • HDI SİGORTA(LOKMAN HEKİM ÜRÜNÜ)
  • ZURICH SİGORTA
  • CHUBB EUROPEAN GROUP (Ferdi Kaza Sigorta Hastane Tedavi Teminatı)
  • CORPUS SİGORTA(CORPUS SİGORTA A.Ş.) (Eski TURKLAND SIGORTA)
  • ANKARA  SİGORTA
  • CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR
 • GROUPAMA SİGORTA
 • İMECE DESTEK VE DANIŞMANLIK
 • TAS YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
 • MARSH AVANTAJ KART
 • MAPFRE GENEL SİGORTA
 • MARM ASSISTANCE
 • INTER PARTNER ASSISTANCE :
  • IŞIK SİGORTA
  • MEDLINE SAĞLIK PAKETİ VE ACİL TEDAVİ SİGORTA
  • CENOA SİGORTA A.Ş. ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • SBN SİGORTA AŞ. ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • DR. BACK-UP TEMEL SAĞLIK PAKETİ ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş.
  • DR. BACK-UP
  • BACK-UP
  • DR. BACK- UP & FORTİSBANK CARD
  • IPA CARD
  • IPA PRIVILEGE CARD
  • BENEFİT CARD
  • BENEFIT GLOBAL AIG CARD
  • ING EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • DENİZ EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • BANK ASYA PLATINUM CARD
  • AXA PPP
  • ÇEK CUMHURİYETİ SİGORTALILARI
  • TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
  • TÜRKASSISTCARD
  • LİFE PARTNER CARD


Bankalar

 • T.C. GARANTİ BANKASI MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ EMEKLİ VE YARDIM YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • T.C. ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ
 • FORTİS BANK ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ
 • T.C. ZİRAAT BANKASI & T.HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALKBANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Büyükelçilikler

 • AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ARJANTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AVUSTURYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BAHREYN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BELARUS BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BELÇİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 • BOSNA-HERSEK BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BULGARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÇEK CUMHURİYET BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • DANİMARKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • EKVATOR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ESTONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ETYOPYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FAS BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FİLİPİNLER BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GAMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GÜNEY KORE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • HIRVATİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KARADAĞ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KKTC BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KONGO BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KORE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KOSOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LETONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LİTVANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LÜBNAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LÜKSEMBURG BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MACARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MAKEDONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MALEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MOĞOLİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MORİTANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • NİJERYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • NORVEÇ KRALLIĞI BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • OMAN SULTANLIĞI BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • PAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • PERU BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • POLONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • PORTEKİZ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ROMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SENEGAL BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SLOVAKYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SLOVENYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SOMALİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SUDAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ŞİLİ CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TAYLAND BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TUNUS BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • UMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÜRDÜN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • VENEZUELLA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • VİETNAM BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • YEMEN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • YUGOSLAVYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ


Özel Kuruluşlar

 • Bilkent Holding – Tepe Grubu Çalışanları
 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı
 • Dünya Bankası Ülke Ofisi
 • İslam Ülkeleri Çalışanları
 • Kolin İnşaat Ltd.Şti.
 • Med-Power Üyeleri
 • Medlab
 • Nurol Holding Çalışanları
 • Roketsan Çalışanları


Oda, Dernek, Vakıf ve Yardım Sandıkları

 • Ankara Sanayi Odası
 • Ankara Ticaret Odası
 • Ankara Gazeteciler Derneği
 • Ankara Pastacılar, Tatlıcılar Ve Şekerciler Odası
 • Ankara Beşiktaş Derneği
 • Ankara Şoförler Odası
 • Botaş Çalışanları Vakfı
 • Devlet Su İşleri Vakfı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Vakfı
 • Emekli Emniyet Müdürlüğü Derneği
 • Hazine Müsteşarlığı Personeli Vakfı
 • Lösev-Ankara Lösemililer Çocuk Vakfı
 • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
 • Ratelvak Üyeleri
 • Spor Toto Çalışanları
 • Sümer Holding Vakfı
 • Tek Vakfı
 • Türk Japon Sağlık Vakfı
 • Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
 • Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Üyeleri
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Vakfı
 • İLKSAN-İlkokul Öğretmenleri Sosyal ve Yardım Sandığı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

 • Hak sahipleri: Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile TBMM Başkanlık Divanı kararı ile kabul edilen Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesine göre ölenlerin dul ve yetimleri

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI

 • Hak sahipleri: Yargıtay Birinci Başkanı, Başkan Vekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini, ölenlerin dul ve yetimleri

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

        . Hak sahipleri: Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili, Daire Başkanı ve Üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile    fertleri ile TBMM Başkanlık Divanı kararı ile kabul edilen Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesine göre ölenlerin dul ve yetimleri.