TURKUAZ GÖZ MERKEZİ

: ÇALIŞMA SAATLERİ : HAFTAİÇİ : 08:30 - 18:00 / C.TESİ : 08:30 - 17:30 RANDEVU : (0312) 447 2525

Anlaşmalı Kurumlar


T.B.M.M.

 • Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler.


Sosyal Güvenlik Kurumu

 • Devlet Memurları
 • Emekli Sandığı
 • Bağkur
 • SSK


Özel Sağlık Sigortaları

 • AIG HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA
 • ANADOLU SİGORTA
 • ALLIANZ SİGORTA
 • YAPI KREDİ SİGORTA
 • TÜRK TELEKOM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI
 • CGM ( PROMED ) :
  • EUREKO SİGORTA ( Garanti-Euroko Mediko Özel Sağ, Sig. ve Garanti Bankası Çalışanları)
  • FORTİS BANK SANDIK ( çalışan ve bağımlıları )
  • ZİRAAT SİGORTA
  • SONPO JAPAN SİGORTA (FİBA)
  • HDI SİGORTA
  • HALK SİGORTA ( Birlik )
  • DUBAİ SİGORTA
  • GENERALİ SİGORTA
  • ACE EUROPEAN SİGORTA
  • ANKARA ANONİM TÜK SİGORTA
  • CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR
 • GROUPAMA SİGORTA
 • GÜNEŞ SİGORTA
 • DEMİR HAYAT SİGORTA
 • DEMİR SİGORTA
 • TAS YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
 • MARSH AVANTAJ KART
 • MAPFRE GENEL SİGORTA
 • MARM ASSISTANCE
 • INTER PARTNER ASSISTANCE :
  • RAY SİGORTA
  • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
  • ZÜRİCH SİGORTA AŞ. ACİL TEDAVİ SİGORTA
  • IŞIK SİGORTA
  • RAY SİGORTA AŞ. MEDLİNE ACİL TEDAVİ SİGORTA
  • RAY SİGORTA AŞ. MEDİCAL EXPRESS ACİL TEDAVİ
  • MEDLINE SAĞLIK PAKETİ VE ACİL TEDAVİ SİGORTA
  • CENOA SİGORTA A.Ş. ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • SBN SİGORTA AŞ. ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • DR. BACK-UP TEMEL SAĞLIK PAKETİ ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş.
  • GÜNEŞ SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • DR. BACK-UP
  • BACK-UP
  • DR. BACK- UP & FORTİSBANK CARD
  • IPA CARD
  • IPA PRIVILEGE CARD
  • BENEFİT CARD
  • BENEFIT GLOBAL AIG CARD
  • ING EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • DENİZ EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • BANK ASYA PLATINUM CARD
  • AXA PPP
  • ÇEK CUMHURİYETİ SİGORTALILARI
  • TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
  • TÜRKASSISTCARD
  • LİFE PARTNER CARD


Bankalar

 • TC. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
 • TC. GARANTİ BANKASI MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ EMEKLİ VE YARDIM YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TC. ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ
 • FORTİS BANK ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ
 • YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIMLAŞMA EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
 • T.C. ZİRAAT BANKASI & T.HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • AKBANK T.A.Ş MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALKBANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Büyükelçilikler

 • AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ARJANTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AVUSTURYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BAHREYN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BELARUS BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BELÇİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 • BOSNA-HERSEK BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • BULGARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÇEK CUMHURİYET BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • DANİMARKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • EKVATOR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ESTONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ETYOPYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FAS BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FİLİPİNLER BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GAMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GÜNEY KORE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • HIRVATİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KARADAĞ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KKTC BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KONGO BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KORE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KOSOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LETONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LİTVANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LÜBNAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • LÜKSEMBURG BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MACARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MAKEDONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MALEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MOĞOLİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • MORİTANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • NİJERYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • NORVEÇ KRALLIĞI BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • OMAN SULTANLIĞI BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • PAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • PERU BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • POLONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • PORTEKİZ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ROMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SENEGAL BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SLOVAKYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SLOVENYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SOMALİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SUDAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ŞİLİ CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TAYLAND BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TUNUS BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • UMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • ÜRDÜN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • VENEZUELLA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • VİETNAM BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • YEMEN BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 • YUGOSLAVYA BÜYÜKELÇİLİĞİYUNANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ


Özel Kuruluşlar

 • Bilkent Holding – Tepe Grubu Çalışanları
 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı
 • Dünya Bankası Ülke Ofisi
 • İslam Ülkeleri Çalışanları
 • Kolin İnşaat Ltd.Şti.
 • Med-Power Üyeleri
 • Medlab
 • Nurol Holding Çalışanları
 • Roketsan Çalışanları


Oda, Dernek, Vakıf ve Yardım Sandıkları

 • Ankara Sanayi Odası
 • Ankara Ticaret Odası
 • Ankara Gazeteciler Derneği
 • Ankara Pastacılar, Tatlıcılar Ve Şekerciler Odası
 • Ankara Beşiktaş Derneği
 • Ankara Şoförler Odası
 • Botaş Çalışanları Vakfı
 • Devlet Su İşleri Vakfı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Vakfı
 • Emekli Emniyet Müdürlüğü Derneği
 • Hazine Müsteşarlığı Personeli Vakfı
 • Lösev-Ankara Lösemililer Çocuk Vakfı
 • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
 • Ratelvak Üyeleri
 • Spor Toto Çalışanları
 • Sümer Holding Vakfı
 • Tek Vakfı
 • Türk Japon Sağlık Vakfı
 • Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
 • Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Üyeleri
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Vakfı