TURKUAZ GÖZ MERKEZİ

: HAFTAİÇİ : 08:30 - 18:00 / C.TESİ : 08:30 - 17:30 RANDEVU : (0312) 447 2525

Keratakonus

KERATOKONÜS İÇİN KORNEAL KROSSLİNKİNG
Keratokonüs korneayı zayıflatan ve zamanla bombeleşmesine neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla bu bombeleşme korneanın alt yarısında olur ve hastada astigmat olarak kendini belli eder. Tabii ki tüm astigmatların sebebi keratokonüs değildir. Keratokonüsün hafif ve erken olanlarında gözlükler astigmatik görmeyi düzeltebilir.
Korneanın anormal yüzeyi korneanın refraktif bozukluğunu artırarak görme keskinliğinde orta veya ciddi azalmaya sebep olur. Keratokonüs ilerledikçe görmeyi artıracak cerrahi olmayan tek yol gaz geçirgen sert kontakt lenslerdir. Keratokonüs ilerledikçe santral korneanın skarlaşması oluşabilir. Hastaların yaklaşık % 50’si kontakt lenslerden fayda görür.
İlerleyici keratokonüste zayıflamış korneal yapıyı güçlendirmek için Riboflavin ile birlikte Korneal Kollajen Krosslinking tedavisi uygulanmaktadır. Bu metod kornea içindeki doğal destek dokusu olan kollajenin crosslinkini artırma esasına dayanır. Kollajenin görevi korneanın bombeleşmesini ve düzensizce dikleşmesini önlemektir.
30 dakikalık korneal krosslinking tedavisi ayaktan tedavi şeklinde uygulanır. Hazırlanmış riboflavin damlaları korneaya uygulanır ve daha sonra ultraviole ile aktifleştirilir. Bu basit tedavi korneadaki kollajen krosslinkini artırır ve korneayı güçlendirir. Bu tedavi güvenlidir ve efektifdir.
KERATOKONÜS İÇİN INTACS
İNTACS keratokonüsün bilinen tedavilerinden birisidir. INTACS korneaya yapısal devamlılık sağlayan ve cerrahi olarak korneaya takılan plastik halkalardır. Bu özelliği İNTACS ı keratokonüs için ideal tedavi seçeneklerinden biri yapar. INTACS santral korneayı düzleştirir ve refraktif hatayı düzeltir. INTACS in en büyük avantajı hiçbir doku kaybı olmaz ve görme aksı boyunca herhangi bir ablasyon veya insizyon uygulanmaz. INTACS tedavisi reversible bir cerrahi değildir, ancak halkalar korneadan çıkarılabilir veya başka bir boyutuyla değiştirilebilir. INTACS hasta tarafından hissedilmez ve en fazla bir kontakt lens kadar dikkat çeker. INTACS yerleşiminden sonra herhangi bir idame tedavisi gerektirmez.
INTACS korneayı güçlendirir ve yeniden şekillendirir, keretokonüsün neden olduğu düzensizlikleri ortadan kaldırır. İyileşme sürecini monitorize etmek ve vizüyel gelişmeyi değerlendirmek için sıkı takip gereklidir. Başarılı bir INTACS prosedüründen sonra bile gözlük veya kontakt lens gerekebilir, ancak INTACS hastayı keratoplastiye olan ihtiyaçtan kurtarır.
Korneal krosslinking tedavileri INTACS ile beraber kombine edilebilir. Bu durumda krosslinking keratokonusün kötüleşmesini engellerken, INTACS zaten mevcut stepleşmeyi geri döndürür.