TURKUAZ GÖZ MERKEZİ

: HAFTAİÇİ : 08:30 - 18:00 / C.TESİ : 08:30 - 17:30 RANDEVU : (0312) 447 2525

Refraktif Cerrahi

Excimer Lazer Nedir ?

Excimer Lazer, gözlük ve kontakt lense ağımlılığı ortadan kaldıran veya azaltan modern bir çözümdür. Bütün dünyada miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusuru olan milyonlarca kişi bu tedaviden yararlanmıştır

HERKES EXCIMER LAZERLE TEDAVİ OLABİLİR Mİ?
Başarılı bir ameliyatın ön şartı ameliyat öncesi hasta seçimini doğru yapmaktır. Miyop,hipermetrop,astigmatı olan, 18 yaşın üzerinde, gözlük veya kontakt lens değerleri bir dengeye oturmuş veya son 1 yılda en fazla 0.50 numara artmış, ön muayene ve tetkiklerle kornea yapısı ve kalınlığının uygun olduğu saptanmış kişiler bu tedavi için uygun adaydır.

Romatizma ve Diabeti (şeker hastalığı) olanlara, hamilelere, kataraktlı, glokomlu, keratakonuslu gözlere excimer lazer tedavisini önermiyoruz. Ameliyat için başvuran hastaların gözlerini gelişmiş teknoloji yardımıyla en ince ayrıntısına kadar inceleyip lazer olmaması gereken kişileri daha en baştan saptayıp eliyoruz.

LAZER İÇİN UYGUN BİR ADAY OLDUĞUM NASIL ANLAŞILIR?
Size öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesi yapılacaktır. Bu muayene esnasında gözünüze gözbebeğinizi büyütecek damlalar damlatılacak, kırma kusuru değerleriniz (göz bozukluğu numaralarınız) hem damla öncesinde hem de damla sonrasında ölçülecektir. Gözlerinizin ön ve arka yapıları mikroskop altında değerlen-dirilecek, göz içi basınçlarına bakılacaktır. Özel cihazlarla kornea kalınlığınız ölçülecek, kornea haritanız (topografi) çıkarılacaktır. Tüm bu muayene ve tetkikler sonrasında gözlerinizin lazer tedavisi için uygun olup olmadığı anlaşılacaktır.

KONTAKT LENS KULLANANLAR LAZER OLMAYA KARAR VERDİKLERİNDE NE YAPMALILAR?
Kontakt lens kullanıyorsanız, göz muayenesi ve lazer tedavisi öncesinde ideal olarak yumuşak kontakt lenslerinizi 1 hafta, sert kontakt lenslerinizi 3 hafta öncesinden çıkartmış olmanız gerekmektedir.

40 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ HASTALAR DA LAZER TEDAVİSİ OLABİLİR Mİ?
40 yaşın üstündeyseniz, uzak görme sorununa yol açan miyopi, hipermetropi veya astigmatınız ortadan kaldırılsa bile, 40 yaş sonrası presbiyopi doğal olarak geliştiği için okuma gözlüğü kullanmanız gerekebilir. Buna çözüm olarak “ multizon veya multifokal ablasyon” seçeneklerini düşünebilirsiniz. Doktorlarımız operasyon öncesinde, dünyada çok yeni olan ve merkezimizde de uygulanmaya başlanan bu tedavi seçenekleri hakkında sizi bilgilendirecektir.

LASİK NEDİR?
Mikrokeratom adı verilen özel, otomatik bir cihazla kornea yüzeyinden ince bir kapakçık (flep) kaldırılır. Bu kapakçığı kaldırmaktaki amaç, korneanın orta tabakasına ulaşmaktır. Kapakçık oluşturulduktan ve yukarı kaldırıldıktan sonra excimer lazerle bir bilgisayar programı kılavuzluğunda, kornea cerrahın planladığı gibi yeniden şekillendirilir. Daha sonra kapakçık, herhangi bir yapıştırıcı benzeri maddeye ihtiyaç duyulmadan tekrar yerine yerleştirilir. Operasyonun tamamı iki göz için yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Lazer süresi ise her bir göz için genellikle 1 dakikanın altındadır. Çok nadir durumlar dışında her iki gözün lazer tedavisi aynı seansta yapılmaktadır.

AMELİYAT SIRASINDA AĞRI DUYULUYOR MU?
Hayır. Gözler herhangi bir iğne yapılmadan sadece damla ile uyuşturulur. Hasta ameliyat sırasında bu damla sayesinde ağrı, acı duymaz.

AMELİYAT SIRASINDA YA GÖZÜMÜ KIRPARSAM VEYA OYNATIRSAM?
Hastanın gözü spekulum adı verilen bir aletle ameliyat boyunca açık tutulur. Hasta bu nedenle gözünü istese de kırpamaz. Ameliyat sırasında hastadan istenilen tek şey, yukarıda gördüğü fiksasyon ışığına bakmasıdır. Hasta gözünü fiksasyon ışığından ayırsa da Excimer Lazer cihazında bulunan göz takip edici sistem (Eye-tracker system) göz hareketlerinizi yakalayacaktır.

LASİK SONRASINDA GÖZLER KAPATILIYOR MU?
Hayır. Operasyon sonrasında ilk birkaç saat gözlerde kızarıklık, sulanma, ışık hassasiyeti ve yabancı cisim hissi olabilir. Saatler ilerledikçe, damla formundaki ilaçların da yardımıyla bu yakınmalar giderek azalır ve görme netleşmeye başlar. İşlem bittikten sonra gözleri kapamaya gerek olmaksızın eve gidilebilir, ertesi gün de normal günlük aktivitelere geçilebilir. Gözleri herhangi bir enfeksiyondan korumak ve iyileşme sürecini düzenlemek için 1-2 hafta boyunca, göz kuruluğu yakınmalarını azaltmak için de 4-5 hafta boyunca çeşitli damlalar kullanılmasına ihtiyaç duyulur.

LAZER SONRASI KIRMA KUSURUM TAMAMEN ORTADAN KALKACAK MI?
Hastaların büyük çoğunluğu gözlüksüz veya kontakt lenssiz çok iyi bir görme elde ederler. Ancak yine de çok azında bir miktar kırma kusuru kalabilir. Doktorlarımız olası yararları ve riskleri, hastanın beklentilerini, kalan kırma kusurunu, görme düzeyini, kornea kalınlığını değerlendirip, ameliyattan en az 3-6 ay sonra, yani yeterli korneal iyileşme ve stabilizasyon oluştuğunda, uygun olduğuna karar verirlerse ikinci bir lazer tedavisi yapabilirler.

LASİK’İN RİSKLERİ VAR MIDIR?
Her cerrahi girişim yararlarının yanında riskler de taşır. LASİK en gelişmiş operasyonlardan birisidir, ancak yine de bazı istenmeyen sonuçlar görülebilir. LASİK’le ilgili riskler nadirdir ve çok azı uzun sürelidir.

GÜVENLİ VE KALİTELİ LAZER TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
Operasyonlarımızda riskleri en aza indirmek için şunları yapıyoruz:

  1. Her hastaya muayene ve lazer tedavisi için yeterli zaman ayırıyoruz. Bu daha iyi ölçümler, daha az hata, daha iyi sonuçlar, daha mutlu hastalar demektir. Hasta sayımızdan çok sonuçlarımızla ön plana çıkmayı hedefliyoruz.
  2. En iyi sonuçları elde etmek için cihaz kalibrasyonu sırasındaki ameliyathane oda ısısı ve nem oranını bütün lazer tedavileri boyunca aynı aralıkta tutuyoruz.
  3. Excimer Lazer tedavilerinin, göz içine girilmeden kornea üzerinde yapılan yüzeyel işlemler olduğunu tabii ki biliyoruz, ancak bu bizi sterilizasyon ilkelerine sıkı sıkı bağlı kalmaktan alıkoymuyor.
  4. Hasta ameliyat masasında yatarken, baş pozisyonundaki en ufak bir sapmayı “Torsion Error Detection” sistemiyle saptayıp lazer tedavisi öncesinde düzeltiyoruz. Böylece baş pozisyonundaki sapmalardan kaynaklanacak eksik veya hatalı düzeltmeleri en başından önlüyoruz. (Astigmatlı hastalarda baş pozisyonundaki 5 derecelik bir sapma %15 eksik düzeltmeye yol açmaktadır.)
  5. Her hasta için yeni, orijinal, tek kullanımlık mikrokeratom blade kullanıyoruz. Böylece kesilerin daha kusursuz olmasını sağlıyoruz.
  6. Göz hareketlerini takip eden 200 Hz’lik “eye-tracker” kullanıyoruz ve bunu her lazer tedavisinde aktif hale getiriyoruz. Bu bize iyi merkezlenmiş homojen bir tedavi imkanı veriyor.
  7. Ameliyat öncesi ve sonrası muayenelerin aynı cerrah tarafından yapılmasına özen gösteriyoruz. Bu da hasta takibini daha güvenli yapıyor.

KİŞİYE ÖZEL LAZER TEDAVİSİ NEDİR?
Birkaç yıl öncesine kadar kırma kusuru olan her göz standart bir lazer programıyla tedavi olabiliyordu. Halen kullandığımız gelişen yeni teknolojiler bize her kişinin kendi göz yapısına özel, ısmarlama lazeri (custom ablasyon) programlama şansını vermektedir. Wavefront kılavuzluğunda LASİK, Topografi kılavuzluğunda LASİK ve Q-mode tedavileri bu kişiye özel tedavi yöntemleridir. Bu yöntemlerle yalnız kırma kusuru düzeltilmekle kalınmaz, aberasyon adı verilen gözün optik sapmaları da düzeltilebilir. Standart LASİK’le kıyaslandığında, kişiye özel LASİK (Custom LASİK) sonrası tam görmeye ulaşabilme şansı daha yüksektir, gece görüşü daha kalitelidir, kontrast duyarlılık daha iyidir.

LASEK VE PRK NEDİR?
Her iki yöntemde de korneada lazer öncesi kapakçık oluşturulmaz. LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) PRK’nın (Fotorefraktif Keratektomi) değişmiş hali olan nisbeten yeni bir yöntemdir. PRK’dan farkı, PRK’da epitelyum tamamen alınırken LASEK’te korunması ve tekrar yerine konulmasıdır. Bu nedenle PRK’ya göre LASEK’te ağrı daha az, iyileşme daha hızlıdır. LASEK daha çok, korneaları LASİK için çok ince veya çok düz olan hastalarda kullanılır. Hastalar Lazer tedavisi sonrasında 4-5 gün süreyle bandaj kontakt lens kullanırlar, 2-3 gün boyunca ağrı,batma,sulanma,artmış ışık duyarlılığı hissederler. Bu dönemde görme bulanıktır. İyi görme düzeyine LASİK’ten daha uzun sürede, yaklaşık1-2 haftada ulaşılır.

Keratakonus

KERATOKONÜS İÇİN KORNEAL KROSSLİNKİNG

Keratokonüs korneayı zayıflatan ve zamanla bombeleşmesine neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla bu bombeleşme korneanın alt yarısında olur ve hastada astigmat olarak kendini belli eder. Tabii ki tüm astigmatların sebebi keratokonüs değildir. Keratokonüsün hafif ve erken olanlarında gözlükler astigmatik görmeyi düzeltebilir.
Korneanın anormal yüzeyi korneanın refraktif bozukluğunu artırarak görme keskinliğinde orta veya ciddi azalmaya sebep olur. Keratokonüs ilerledikçe görmeyi artıracak cerrahi olmayan tek yol gaz geçirgen sert kontakt lenslerdir. Keratokonüs ilerledikçe santral korneanın skarlaşması oluşabilir. Hastaların yaklaşık % 50’si kontakt lenslerden fayda görür.
İlerleyici keratokonüste zayıflamış korneal yapıyı güçlendirmek için Riboflavin ile birlikte Korneal Kollajen Krosslinking tedavisi uygulanmaktadır. Bu metod kornea içindeki doğal destek dokusu olan kollajenin crosslinkini artırma esasına dayanır. Kollajenin görevi korneanın bombeleşmesini ve düzensizce dikleşmesini önlemektir.
30 dakikalık korneal krosslinking tedavisi ayaktan tedavi şeklinde uygulanır. Hazırlanmış riboflavin damlaları korneaya uygulanır ve daha sonra ultraviole ile aktifleştirilir. Bu basit tedavi korneadaki kollajen krosslinkini artırır ve korneayı güçlendirir. Bu tedavi güvenlidir ve efektifdir.

KERATOKONÜS İÇİN INTACS
İNTACS keratokonüsün bilinen tedavilerinden birisidir. INTACS korneaya yapısal devamlılık sağlayan ve cerrahi olarak korneaya takılan plastik halkalardır. Bu özelliği İNTACS ı keratokonüs için ideal tedavi seçeneklerinden biri yapar. INTACS santral korneayı düzleştirir ve refraktif hatayı düzeltir. INTACS in en büyük avantajı hiçbir doku kaybı olmaz ve görme aksı boyunca herhangi bir ablasyon veya insizyon uygulanmaz. INTACS tedavisi reversible bir cerrahi değildir, ancak halkalar korneadan çıkarılabilir veya başka bir boyutuyla değiştirilebilir. INTACS hasta tarafından hissedilmez ve en fazla bir kontakt lens kadar dikkat çeker. INTACS yerleşiminden sonra herhangi bir idame tedavisi gerektirmez.

INTACS korneayı güçlendirir ve yeniden şekillendirir, keretokonüsün neden olduğu düzensizlikleri ortadan kaldırır. İyileşme sürecini monitorize etmek ve vizüyel gelişmeyi değerlendirmek için sıkı takip gereklidir. Başarılı bir INTACS prosedüründen sonra bile gözlük veya kontakt lens gerekebilir, ancak INTACS hastayı keratoplastiye olan ihtiyaçtan kurtarır.

Korneal krosslinking tedavileri INTACS ile beraber kombine edilebilir. Bu durumda krosslinking keratokonusün kötüleşmesini engellerken, INTACS zaten mevcut stepleşmeyi g