Randevu

Göz Tembelliği(Ambliyopi) PDF Yazdır e-Posta
 
AMBLİYOPİ VE TEDAVİSİ
 
          Şaşılık ile birlikte en sık görülen duyu anomalisi görmenin genellikle bir gözde azalmasıdır ki bu terim ambliyopi olarak bilinir. Von Noorden (1990) ambliyopiyi, tek taraflı görmenin azalması ve fizik muayenede herhangi bir patolojinin mevcut olmaması şeklinde tarif etmiştir.
 
 
 
AMBLİYOPİNİN SINIFLANDIRILMASI

 

1-      FONKSİYONEL AMBLİYOPİ

Genel anlamda, görme azlığının geri döndürülebilen şeklidir.

a-      Şaşılık Ambliyopisi

Şaşılık ile birlikte olan ambliyopidir. Gözlerdeki paralelliğin bozulması nedeniyle fonksiyon dışı kalan gözde ambliyopinin gelişmesi kaçınılmaz olur.

 b-      Anizometropik Ambliyopi

İki göz arasındaki kırma kusurunun farklı olması sonucu, kırma kusurunun yüksek olduğu gözde retinadaki hayalin bulanık teşekkül etmesi ile gelişir.
Fransa’da tüp bebeklere 9 aylıkken refraksiyon yapılmakta, bu şekilde ambliyopi erken dönmede tespit edilebilmektedir.

c-      Deprivasyon Ambliyopisi

Küçük yaşlarda tek gözün herhangi bir nedenle kapalı kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Deprivasyonun oluşmasına, 6-7 yaşlarından önce meydana gelmiş olan konjenital ve travmatik kataraktlar, yaygın kornea lekeleri, üveit, vitritis, vitreus hemorajisi, retina dekolmanı gibi optik saydamlığı bozan durumlarda neden olur. Ambliyopi nekadar küçük yaşta başlarsa tedaviye cevap da o oranda zorlaşır. Bu nedenle ambliyopi redavisi en erken devrede yapılmalıdır.

2-      ORGANİK AMBLİYOPİ

Herhangi bir göz patolojisi nedeni ile ambliyopinin ortaya çıkmasıdır. Burada görmenin geri döndürülmesi zordur.

AMBLİYOPİNİN KLİNİĞİ  

           Ambliyopi tanısını koymak için okuma eşelinde gözler arasında en az iki sıralık farkın mevcut olması yeterli olarak kabul edilmektedir.
         Kritik periyod ambliyopinin ortaya çıkacağı süre olarak kabaca tarif edilebilir. Bu kavram ambliyopide önemlidir. Bu şekilde ambliyopinin en erken ve en geç hangi yaşlarda başlayacağını izah etmek mümkün olmaktadır. Kritik periyoddan önce ortaya çıkan ambliyopilerin tedavilerinin zor olduğu belirtilmektedir. Ambliyopi, kritik periyoddan ne kadar sonra ortaya çıkmışsa, tedavi şansı o kadar yüksektir. Kritik periyodun süresinin insanlarda 18 aya kadar indiğini ifade eden yazarlar vardır.

    AMBLİYOPİNİN TEDAVİSİ  

1-     PLEOPTİK METOD
2-     KAPAMA TEDAVİSİ
3-     PENALİZASYON
4-     ‘’CAM’’ TEDAVİSİ
5-     NEUROVİSİON TEDAVİSİ  

Ambliyopi tedavisine 10 yaşına kadar devam edilmelidir. Tedavinin en etkili olduğu

yaş, 3 yaşa kadar olan dönemdir. Ambliyopide başarı indeksi tedavinin başlangıcındaki görme ve tedaviye erken başlanması ile orantılıdır. Hastada mevcut olan şaşılık, kırma kusuru, miyopi ve hipermetropi ile bağımlı değildir.

            Eğer hastanın tek gözündeki yapısal bir anomali veya patoloji nedeni ile ambliyopi ortaya çıkmışsa tam gün kapama denenmelidir. Bir gözü ambliyop olan hasta eğer sağlam gözünü herhangi bir nedenle kaybederse ambliyop gözdeki görme artabilir.

            Ambliyopinin bugünkü bilgilerimizin ışığı altında tam bir tedavisi mevcut değildir. Burada en önemli konu çocuğun motivasyonudur. Tedavide ambliyop çocuk, ailesi ve klinik bir üçgeni teşkil eder. Bu bağ çok iyi kurulursa başarı şansı yüksektir. Ailenin dikkatle çocuğun tedavisini takip etmesi, çocuğun da bu tedavileri uygulaması gereklidir. Bu durumda klinik daima iyi bir yönetici görevi yüklenmelidir. Bu şekilde başarı şansı artacaktır.

          Her şeye rağmen bilinmelidir ki, tedavilerin sonunda elde edilen görme bir süre sonra azalmaktadır. Ambliyop gözün görmesi bir kez arttırılmış ve sonra azalmış bile olsa tedavi yeniden başlatılırsa veya sağlam göz herhangi bir nedenle kaybedilince, ambliyop gözde görme daha önce tedavi ile elde edilen seviyeye kolaylıkla çıkabilir.

         Ambliyop hastalar günlük hayatlarında az görmeye alıştıkları için herhangi bir zorluk ile karşılaşmazlar. Fakat stereopsisleri olmadığı için bir kısım işleri yapmaları sakıncalıdır.

         Ambliyop kişilerin travma sonucu sağlam gözlerini kaybetme ihtimali normal popülasyona göre 17 kat daha fazladır. Bu nedenle özellikle okul çağındaki ambliyop çocukların ve endüstriyel iş kazasına maruz kalabilecek ambliyop bireylerin koruyucu gözlük kullanmaları önerilebilir. Bu tip gözlüklerin camının darbelere dirençli olan ‘’polycarbamide’’ maddelerden üretilmiş olmasına özen gösterilmelidir.

         Bu nedenlerden dolayı ambliyop hastalara kayıtsız kalınmamalı ve erken teşhis ve tedavileri üzerinde önemle eğilinmelidir.

 NEUROVISION TEDAVİSİ  

         Neurovision tedavisi görsel sistemin nöral performansını en mükemmel hale getirmeye odaklanmış araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Neurovision bilgisayar ve kişiye özel bilgisayar kullanılarak yapılan çalışmalar görmeyi direkt beyine öğreterek, görme keskinliği artışı sağlayan bir teknolojidir. Bu uygulamadaki görsel uyarmalar direkt beyindeki görme merkezini uyarır ve bunun sonucunda kontrast duyarlılığı, görme keskinliği ve kalitesi artar. Neurovision 9-55 yaş aralığındaki hastalara uygulanabilir. Neurovision tedavisi sonucunda hastalar görme fonksiyonlarını kalitesindeki artış ve iyileşmeyi yaşayarak tecrübe etmişlerdir.
 
Tedavi Seansları
       
      Hasta dinamik ve interaktif görsel idrak tedavi seanslarını bir sıra içinde seçtiği ortamda uygulayacaktır. Bu seanslar, görsel korteksin işleyişini iyileştirmeye bu suretle beynin görüntüleri algılamasını geliştirme ve sonucunda netleşmiş ve daha keskin daha net görüş sağlamaya tasarlanmıştır. Çeşitli görüntüler bilgisayar ekranı üzerinden sunulur. Hastanın bir hedef düzenini görüp görmediğini işaretlemesi beklenir. İşaretleme bilgisayar faresi yardımıyla yapılır. Tüm tedavi seansları tamamlandığı zaman yaklaşık 40 seans sonra görme keskinliğinin iki sıra veya daha üstü seviyede artması beklenir.
 
 

 

 
Copyright © 2010 TURKUAZ GÖZ MERKEZİ - Her hakkı saklıdır. Son güncelleme 6 Şubat 2012 webmaster