Randevu

Glokom (Göz Tansiyonu Yüksekliği) Nedir? PDF Yazdır e-Posta

   Glokom, göziçindeki sıvı basıncının görme sinirine zarar verebilecek düzeyde  yükselmesi nedeniyle görme sinirinin giderek zayıflamasına ve böylece görme kaybına yolaçan ciddi bir hastalıktır. Glokom beyine gördüklerimizi ileten görme sinirinin hastalığıdır. Halk arasında göz tansiyonu ve karasu adlarıyla bilinen glokom özellikle ileri yaşlardaki önemli bir körlük nedenidir. Tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir. Tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybı nedeni olup  milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır.

 GLOKOM NEDEN OLUR?

 
Gözün içinde ön tarafta, dokuları beslemek için dolaşan bir sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı göz içindeki kanallarda üretilir. Başka bir grup kanaldan da göz dışına atılır. Bazı gözlerde bu sıvı kanallardaki tıkanıklık nedeniyle dışarı atılamaz ve göz içi basıncı yükselir.
 
GLOKOM KİMLERDE GÖRÜLÜR?  

     Glokom. Kırk yaşın üzerinde yaklaşık olarak her 40 kişiden 1'inde görülür ve hastalığın ortaya çıktığı 20 kişiden 1'inde her iki gözde kalıcı görme kaybına, yani total körlüğe neden olur. Toplumda 40 yaş üzerinde %2, 60 yaş üzerinde %10 oranında görülür.
Bebeklik(konjenital glokom) ve çocukluk çağlarında görülen tipleri de vardır.
 
GÖRME SİNİRİNİN  GLOKOMDAKİ ÖNEMİ NEDİR?

  
Optik sinir olarak bilinen görme sinirimiz elektrik ileten kablolara benzemektedir. İçinde binlerce lif bulunmaktadır. Her lif beyine görmemizi sağlayan mesajlar iletmektedir. Glokom bu liflere zarar vermekte ve görme alanımızda kör noktaların oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlar bu kör noktaları çok ileri seviyelere ulaşana kadar fark etmemektedir. Tüm sinir hasar görünce körlük meydana gelir
 
GÖZ İÇİ SIVISI NEDİR?
 
  Göz, ön ve arka segment olarak iki bölümden oluşur. Bu iki bölümü birbirinden ayıran yapı lenstir. Ön segment de yine ön ve arka kamara olarak iki bölümden oluşur. Bu iki bölümü ise iris dediğimiz gözün renkli tabakası ayırır. Ön kamaranın önünde ise  kornea bulunur.Bu bölüm aköz denilen su gibi bir sıvı ile doludur.  Aköz sıvısı olarak bilinen göz içi sıvısı  lensin bağlantı noktalarının yakınındaki silier cisimden salgılanır, lensin ön yüzeyinden akarak ön kamaraya gelir. Burada lens ve korneanın beslenmesini sağlar. Ayrıca gözün şeklini oluşturacak basıncı meydana getirir. Bu basınca göziçi basıncı (GİB) denir. Görmenin korunması için bu basıncın belli sınırlar içinde korunması şarttır.
 
   Üretilen göz içi sıvısı göz bebeğinden ön tarafa gelip iris ile korneanın birleşim yerindeki açıda trabeküler ağ denilen yapıdan süzülür. Devamlı bir sıvı döngüsü vardır. Bu döngü, göz bebeğinden geçiş esnasında ya da trabeküler ağ ve sonrasında engellenecek olursa GİB yükselmeye başlar. Artan basınç   görme sinirinin göze giriş yerine baskı yaparak sinirleri öldürür
 
NORMAL GÖZİÇİ BASINCI NE KADARDIR?
 
   Normal düzeyi 10-20 mm civa basıncı arasındadır. Glokom hastalığı olan gözlerde genellikle bu değer 20 mm civa basıncı üzerine çıkmaktadır.Bununla birlikte gözü sağlıklı olup göz tansiyonu 20 mm Hg.nın üzerinde olan kişiler görüldüğü gibi, göz tansiyonu 20 mm Hg.nın altında olup göz sinirinde harabiyet olan ve tedavi edilmesi gereken kişiler de vardır. Yani göz içi basınç değeri hastalık tanısı için tek kriter değildir. Göz tansiyonu normal ölçülen ve göz siniri hassas olan kişilerde de glokom hastalığı görülebilir.
 
 
Copyright © 2010 TURKUAZ GÖZ MERKEZİ - Her hakkı saklıdır. Son güncelleme 6 Şubat 2012 webmaster